Nasz sklep internetowy wykorzystuje technologię plików Cookies. Korzystając ze strony sklepu wyrażasz zgodę na używanie Cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Więcej o celu ich używania.

NaturalneHerbatki.pl

Regulamin obowiązuje od 25 grudnia 2014 roku

Niniejszy regulamin określa zasady dokonywania zakupów w sklepie internetowym NaturalneHerbatki.pl pod adresem www.naturalneherbatki.pl.

Właścicielem sklepu internetowego NaturalneHarbatki.pl jest firma:
„Malwa” Tea Wojciech Fabisiak
66-433 Lubiszyn
ul. Dworcowa 30 E
NIP : 599-020-06-27
REGON : 210506493

zwanym dalej Sprzedającym lub Usługodawcą.

Kontakt można uzyskać:
pod numerami telefonów:
tel. kom. +48 887 710 710, fax (+48) 95 7318 256
korzystając z adresu poczty elektronicznej: kontakt@naturalneherbatki.pl

Godziny pracy sklepu: 9:00 - 16:00, od poniedziałku do piątku.

§ 1 Definicje

1. Regulamin – niniejszy regulamin. W zakresie usług świadczonych drogą elektroniczną Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204 ze zm.).
2. Klient (Kupujący) – osoba fizyczna, a także osoba prawna oraz jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, a która dokonuje lub zamierza dokonać Zamówienia lub korzysta z innych usług Sklepu Internetowego (w tym również Konsument).
3. Przedmiot transakcji - Towary wymienione i opisane na stronie internetowej SklepuInternetowego. Sprzedający dokłada wszelkich starań, aby prezentowana na stronach oferta,była aktualna. Gdyby jednak niektóre z Zamówionych Towarów nie były dostępne, Sprzedający zobowiązuje się do niezwłocznego poinformowania Kupującego o zaistniałej sytuacji telefonicznie lub drogą mailową.
4. Towar – rzecz ruchoma, której dotyczy Umowa Sprzedaży.
5. Usługa dodatkowa – usługa świadczona przez Usługodawcę na rzecz Klienta poza SklepemInternetowym w związku z charakterem sprzedawanych produktów.
6. Produkt – Towary i Usługi dodatkowe prezentowane w Sklepie Internetowym.
7. Umowa Sprzedaży – umowa sprzedaży Produktów w rozumieniu ustawy Kodeks cywilny,zawierana pomiędzy Usługodawcą a Klientem, z wykorzystaniem środków porozumiewaniasię na odległość (w tym drogą telefoniczną).
8. Sklep Internetowy NaturalneHerbatki.pl (sklep, sklep internetowy) – serwis internetowy dostępny pod adresem www.naturalneherbatki.pl, za pośrednictwem którego Klient może kupić Produkty.
9. Strona – Usługodawca i Klient.
10. Strona Sklepu – każda strona bądź pod strona www znajdująca się pod adresem www.naturalneherbatki.pl.
11. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta określające jednoznacznie rodzaj i ilość Produktów, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży na odległość za pośrednictwem Sklepu Internetowego.

§ 2 Postanowienia ogólne

1. Warunkiem złożenia Zamówienia w sklepie internetowym przez Kupującego jest zapoznanie się z niniejszym Regulaminem i akceptacja jego postanowień w czasie realizacji Zamówienia.
2. Sklep internetowy NaturalneHerbatki.pl prowadzi sprzedaż detaliczną za pośrednictwem sieci Internet.
3. Wszystkie produkty oferowane w sklepie NaturalneHerbatki.pl są fabrycznie nowe, oryginalnie zapakowane, wolne od wad fizycznych i prawnych, oraz zostały legalnie wprowadzone na rynek polski.

§ 3 Składanie zamówień

1. Wszystkie ceny podane na stronach internetowych www.naturalneherbatki.pl są cenami brutto podanymi w złotych polskich (zawierają podatek VAT). Podane ceny nie obejmują kosztów wysyłki.
2. Minimalne zamówienie w sklepie to 30 zł brutto.
3. Zamówienia przyjmowane są przez formularz na stronie internetowej.
4. Zamówienia składane przez stronę internetową można składać 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu przez cały rok.
5. Zamówienie jest skuteczne, jeśli Kupujący prawidłowo wypełni formularz zamówienia prawidłowo poda dane kontaktowe w tym dokładny adresu, na który Towar ma być wysłany oraz numeru telefonu i adresu e-mail.
6. W wypadku gdy podane dane nie są kompletne, Sprzedający skontaktuje się z Kupującym. Jeśli kontakt z Kupującym nie będzie możliwy, Sprzedający ma prawo do anulowania Zamówienia.
7. W trakcie składania Zamówienia, Kupujący wyraża wyrazić zgodę na umieszczenie danychosobowych w bazie danych Sklepu Internetowego Sprzedającego w celu ich przetwarzaniaw związku z realizacją Zamówienia. Kupujący ma prawo do wglądu w swoje dane, ich poprawiania oraz żądania ich usunięcia.
8. Kupujący może skorzystać z opcji rejestracji w Sklepie internetowym w celu ułatwienia procesu składania kolejnego Zamówienia. W tym celu Kupujący powinien podać logini hasło, niezbędne do uzyskania dostępu do swojego konta. Login Klienta to podany przezniego adres e-mail. Hasło jest ciągiem znaków ustalanych przez Klienta. Hasło Klientanie jest znane Sprzedającemu i Klient ma obowiązek zachowania go w tajemnicy i chronieniaprzed niepowołanym dostępem osób trzecich.
9.Podczas zamówień i rejestracji zbierane i przetwarzane są następujące dane: imię i nazwisko, adres pocztowy, adres mailowy, numery telefonów, informacje na temat naszych produktów, szczegóły dotyczące płatności, specyficzne, kierowane do nas prośby/zapytania, wiek/data urodzenia.
10. Po złożeniu przez Klienta skutecznego zamówienia, otrzyma on automatyczną odpowiedźze sklepu potwierdzającą przyjęcie zamówienia.
11. Realizacja zamówienia następuje po zaksięgowaniu wpłaty na koncie bankowym Sprzedawcy w przypadku płatności przelewem. Przy wyborze metody płatności za pobraniem rozpoczęcie realizacji zamówienie następuje po potwierdzeniu danych z formularza.
12. Przy płatności przelewem zamówienia, które nie zostaną opłacone w ciągu 7 dni roboczych są anulowane.
13. Wysyłka towarów następuje w przeciągu 2 do 5 dni roboczych od rozpoczęcia realizacji zamówienia.
14. W przypadku braku zamówionego towaru w magazynie klient jest informowany o zaistniałej sytuacji i podejmowane są rozmowy na temat dalszej realizacji zamówienia. Czas realizacji zamówienie może ulec zmianie (przedłużenie czasu realizacji bądź anulowanie zamówienia).
15. Usługodawca zastrzega sobie prawo ograniczenia ilości produktów znajdujących się w sprzedaży w szczególności dotyczy to produktów objętych akcją promocyjną.
16. Klient może wprowadzać korekty w zamówieniu poprzez kontakt z Działem Obsługi Klienta sklepu do czasu wystawienia faktury za zakupiony towar.

§ 4 Koszty i termin wysyłki

1. Towar wysyłany jest pod adres wskazany w formularzu. Sklep poinformuje Klienta niezwłocznie o nieprawidłowo wypełnionym formularzu zamówienia, który uniemożliwia dokonanie wysyłki lub może ją opóźnić.
2. Towar jest dostarczany za pomocą wyspecjalizowanych firm kurierskich DPD i GLS. Istnieje możliwość odbioru osobistego towarów w siedzibie sprzedającego po wcześniejszej przedpłacie i ustaleniu terminu odbioru.
3. Kupujący jest obciążany kosztami dostawy (wysyłki) określonymi w cenniku transportu.Wysokość opłat uzależniona jest od rodzaju transportu oraz sposobu płatności. Kupujący może się zapoznać z cennikiem w każdej chwili klikając w zakładkę „Dostawy”.

§ 5 Płatności

1. Na każdy sprzedany towar wystawiamy imienny dowód zakupu (fakturę).
2. Płatność za zamówiony towar może nastąpić za pobraniem (przy odbiorze towaru), za pośrednictwem systemu płatności elektronicznych Przelewy24 lub przelewem na konto bankowe sklepu.

Numer konta: 18 1090 1623 0000 0001 2188 4352
Santander Bank

Odbiorca:
„Malwa” Tea Wojciech Fabisiak
ul. Dworcowa 30 E
66-433 Lubiszyn

W tytule przelewu należy wpisać numer zamówienia.
3. W niektórych sytuacjach Usługodawca zastrzega sobie prawo do ograniczenia sposobu płatności poprzez wyłączenie wybranych opcji płatności na stronie.

§ 6 Odbiór towaru

1. Dostawy są realizowane na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.
2. Przed odebraniem przesyłki od kuriera należy sprawdzić, czy opakowanie nie uległo uszkodzeniu w transporcie. W szczególności należy zwrócić uwagę na stan taśm naklejonych na przesyłkę. W przypadku, gdy opakowanie przesyłki nosi znamiona uszkodzenia lub, gdy taśmy są zerwane należy nie przyjmować przesyłki i w obecności kuriera sporządzić protokół szkody oraz skontaktować się jak najszybciej ze sprzedawcą w celu wyjaśnienia sprawy. Brak stwierdzenia nieprawidłowości w zakresie stanu ilościowego lub jakościowego przesyłki przy odbiorze może mieć negatywny wpływ na wynik rozpatrzenia roszczeń Klienta z tytułu uszkodzenia czy okradzenia przesyłki w transporcie.

§ 7 Procedura reklamacji

1. W przypadku towarów wadliwych, uszkodzonych fabrycznie bądź niekompletnych gwarantujemy ich wymianę na towar wolny od wad, pod warunkiem zgłoszenia uszkodzenia wraz ze zdjęciem na adres mailowy sklepu (zamowienia@naturalneherbatki.pl) i odesłania wraz z fakturą na adres:

Sklep Internetowy NaturalneHerbatki.pl
ul. Dworcowa 30 E
66-433 Lubiszyn

w terminie 5 dni roboczych od daty otrzymania przesyłki. W przypadku wyczerpania zapasów, sklep gwarantuje zamianę na inne produkty bądź ekwiwalent pieniężny w wysokości zamówionego towaru.
2. Firma zastrzega sobie prawo oceny i podjęcia decyzji do uznania reklamacji. Reklamacja zostanie rozpatrzona w przeciągu 14 dni roboczych. Koszty wysyłki reklamowanego towaru zostaną zwrócone klientowi zaraz po pozytywnym rozpatrzeniu reklamacji na rzecz klienta.
3. Reklamacji produktów nie podlegają uszkodzenia mechaniczne, spowodowane działaniem z zewnątrz m. in. podczas transportu. Prosimy o sprawdzenie paczki w obecności kuriera.

§ 8 Odstąpienie od umowy

1. Zgodnie z ustawą z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. poz. 827) dokonujący zakupu towaru Klient, który zawarł umowę na odległość, może od tej umowy odstąpić bez podania przyczyn, składając oświadczenie na piśmie w terminie do 14 dni od dnia wydania towaru.
2. Wskazane w tym paragrafie prawo dotyczy sprzedaży konsumenckiej, a więc stosuje się wyłącznie do sprzedaży osobie fizycznej, która dokonuje zakupu w celu niezwiązanym z działalnością zawodową lub gospodarczą.
3. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, Klient musi poinformować Sprzedającego o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy sprzedaży w drodze jednoznacznego oświadczenia. Klient może, lecz nie musi skorzystać z wzoru oświadczenia - pobierz formularz. Oświadczenie z podpisem Klienta może zostać wysłane w postaci skanu drogą elektroniczną na adres zamowienia@naturalneherbatki.pl lub w oryginale pocztą na adres Sprzedającego.

Sklep Internetowy NaturalneHarbatki.pl
ul. Dworcowa 30 E
66-433 Lubiszyn


4. W razie skutecznego odstąpienia od umowy, umowa jest uważana za niezawartą. Zwrot towaru powinien nastąpić niezwłocznie, najlepiej wraz z wysłaniem oświadczenia o odstąpieniu, albo oddzielnie – jednak nie później niż w terminie 14 dni od dnia wysłania oświadczenia o odstąpieniu od umowy. Do przesyłki ze zwracanym towarem powinien zostać dołączony oryginał podpisanego oświadczenia o odstąpieniu od umowy, chyba że wcześniej takie oświadczenie zostało wysłane pocztą lub kurierem. Klient ponosi koszty transportu do Sprzedającego zwracanego towaru.
5. Zwracany w tym trybie towar zostanie przyjęty tylko i wyłącznie wtedy, gdy będzie odesłany w pełni kompletny, a sam produkt oraz akcesoria będą nieuszkodzone oraz nie będą nosiły śladów używania, świadczących o innym wykorzystywaniu produktu, niż tylko do celów jego sprawdzenia. Klient ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.
6. W ciągu dwóch dni roboczych od otrzymania towaru wraz z oświadczeniem o odstąpieniu od umowy, sklep dokona sprawdzenia produktu. Jeżeli towar spełnia wymienione w punkcie 5 niniejszego paragrafu wymagania, zostanie wystawiona faktura korygująca. Oryginał i kopia faktury zostaną wysłane do Klienta listem priorytetowym. Klient powinien odesłać podpisaną kopię faktury korygującej. Po jej otrzymaniu, w ciągu 7 dni roboczych, Sklep dokona zwrotu zapłaty na wskazane konto Klienta.
7. W przypadku odstąpienia od umowy i spełnienia warunków w punkcie 6, Klient otrzymuje zwrot wszystkich płatności, w tym koszty dostarczenia towaru (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Klienta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedającego), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym Sprzedający został poinformowany o decyzji Klienta o wykonaniu prawa odstąpienia od umowy sprzedaży. Zwrotu płatności Sprzedający dokonuje przy użyciu przelewu na konto wskazane przez Klienta.
8. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umów:
1) o świadczenie usług, jeżeli Usługodawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;
2) w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi przedsiębiorca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;
3) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
4) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;
5) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
6) w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami.

§ 9 Ochrona danych osobowych

1. Sklep działa zgodnie z wymogami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE („RODO”). Administratorem Państwa danych osobowych jest Usługodawca.
2. Zasady przetwarzania danych osobowych, zgodnie z art. 13 RODO zostały opisane w dokumencie Polityka prywatności.

§ 10 Postanowienia końcowe

1. Rejestrując się w sklepie lub składając zamówienie Klient bezwarunkowo akceptuje powyższy regulamin. 26. Zawartość Sklepu internetowego nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu przepisu art. 66§ 1 kodeksu cywilnego. Wszelkie informacje na temat produktów w ofercie Sklepu są zgodne z danymi katalogowymi producentów. Sklep zastrzega sobie prawo do ewentualnych błędów.
2. Wyłącznym właścicielem praw autorskich do opisów produktów, zdjęć oraz wszelkich innych materiałów znajdujących się na stronach sklepu internetowego jest firma „Malwa” Tea. Zgodnie z ustawą z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim jakiekolwiek kopiowanie, rozpowszechnianie zamieszczonych opisów oraz zdjęć bez zgody właściciela będzie traktowane jako naruszenie praw autorskich właściciela tychże materiałów.
3. Właściciel sklepu zastrzega, że wizerunek produktów umieszczonych na stronie internetowej www.naturalneherbatki.pl może odbiegać od rzeczywistego.
4. Promocje i kupony rabatowe są przeznaczone tylko i wyłącznie dla Klientów indywidualnych.
5. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. poz. 827, Dz. U. poz. 827) oraz o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz.U. 2002 nr 141 poz. 1176 ze zm.), ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz.U. 1964 nr 16 poz. 93 ze zm.).
6. Spory wynikające ze stosowaniem niniejszego Regulaminu i w związku z wykonywaniem zawartych umów między Sklepem a Klientami, będą rozpatrywane przez Sąd właściwy według przepisów o właściwości rzeczowej i miejscowej zgodnie z ustawą z dnia 17.11.1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (Dz.U. nr 43 poz. 296 ze. zm.).
7. Usługodawca zastrzega sobie prawo wprowadzania zmian do niniejszego Regulaminu z zastrzeżeniem, iż do umów zawartych przed zmianą Regulaminu stosuje się wersję Regulaminu obowiązującą w chwili złożenia zamówienia przez Klienta.

Nasze Marki

Poznaj nasze marki

Jesteśmy producentem unikalnych herbatek owocowych, ziołowych oraz różnego rodzaju mieszanek suszy owocowo-ziołowych. Naszym fundamentem są oryginalne wypracowane przez lata receptury oraz doświadczenie całej załogi. Dostarczamy na rynek znakomite i szlachetne herbatki o najwyższej jakości. Świadczą o tym posiadane certyfikaty jakości oraz liczne nagrody i wyróżnienia.
Malwa Tea
Malwa Tea Fito Apteka
Malwa Tea Sunny Garden
Malwa Tea Fit Aktive
Malwa Tea My Lord

WITAMY W NASZYM WSPANIAŁYM ŚWIECIE

Z nami odkryjesz i poznasz prawdziwe smaki naturalnych owoców i ziół.

WITAMY W NASZYM WSPANIAŁYM ŚWIECIE

Z nami odkryjesz i poznasz prawdziwe smaki naturalnych owoców i ziół.

WITAMY W NASZYM WSPANIAŁYM ŚWIECIE

Z nami odkryjesz i poznasz prawdziwe smaki naturalnych owoców i ziół.

Podaj adres email użyty podczas rejestracji. Otrzymasz link do zresetowania hasła.